HISTORIK

Ursprung

Jack Russell Terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som Parson Russell Terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som Jack Russell Terrier.


Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard

Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.
Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel Terrier.

The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.
I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är
kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.

Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och
Förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier.

FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.

Användning och mentalitet

Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund. Jack Russell Terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende. ”Framåt och orädd' betyder inte aggressiv. Den skall vara vänlig och ha ett gott självförtroende - alltså en hund som ser ut att ha roligt. Den får inte vara nervös, aggressiv eller skygg. Bra temperament och god karaktär har alltid varit viktiga egenskaper i rasen. De är stora personligheter och är anmärkningsvärt modiga för sin storlek. De är lika förtjusta i att gå på jakt, som att leka med barnen hemma.

Jack Russell i Sverige

Rasen kom till Sverige 1965. En känd svensk kvinnlig hästuppfödare lät importerade den första tiken. Hon blev väldigt uppskattad på alla hästevenemang. Andra uppfödare och ryttare upptäckte genast rasens fördel. Dessa hade redan etablerade kontakter med England och Irland med import av främst hopphästar med jakthästblod. Ryttare är ju ett rörligt släkte som reser runt på olika evenemang med sina hästar, här följde också Jack Russell Terriern med, sittande på instrumentbrädan i lastbilshytten. Några hanar blev rikt använda i aveln på denna tid. I England fanns redan en klubb Jack Russell Terrier Club of GB så denna klubb blev inspirationen och moderklubben till den Svenska klubben vid namn Jack Russell Terrier Club of Sweden som bildades i september 1987. 1986 hade man den första mönstringen, arrangör var denna svenska klubb, 103 hundar kom till Skillingaryd för att låta domaren Eddie Chapman mönstra dessa. I Tidningen Ridsport annonserade JRTC of Sweden också efter hundar av Jack Russell typ. På pappret skulle namn, färg och teckning fyllas i samt eventuellt känd stamtavla. Klubben hade sin första utställning under sist första år. En engelsk terrier jaktman dömde utställningen. På jakt i England användes främst den mer högbenta typen. Följden i Sverige blev att fler högbenta importerades. I den engelska standarden var storleken dock väldigt generös. Hundar emellan 10 till 12 inch tävlade för sig och hundar emellan 12 och 15 inch.

Nämnas kan också att dom släthåriga gick själva i nämnda storleks klasser och dom broken och sträva i den andra klassen. Verksamhet med hundar registrerade i och utanför JRTC of Sweden forsatte till 1992. Då Parson Russell Terrier, då under namnet Parson Jack Russell Terrier kunde mönstras in i Svenska Kennelklubben. En Parson Russell Terrier skall vara runt 14 inch, så endast den högre storleks klassen passade in här. Några uppfödare mönstrade in sina Jack Russell Terrier till Parson Russell Terrier. Denna mönstring pågick hela 1994 ut.
Intypning av Parson Russell Terrier i SKK är inte längre möjlig

2001 fick rasen Jack Russell Terrier sin chans att bli inregistrerad i Svenska Kennelklubben. På Stora Stockholm I december samma år hölls den första inmönstringen. Cirkeln var sluten när den sista hölls på samma utställning 3 år senare..
Även som med Parson Russell Terrier är det inte längre möjligt att typa in sin Jack Russell Terrier. Många Jack Russell Terrier valpar har sett dagens ljus och blivit inregistrerade i Svenska Kennelklubben. Rasen har ju haft en seriös avel med ett försprång främst i Australien men även Nya Zeeland på cirka 30 år, så ett fler tal goda avelsdjur har hämtats hem från dessa kontinenter. Men även några andra länder har bidragit med avelsdjur. För rasen bådar det gått med dessa möjligheter att ta vara på det bästa från Sveriges linjer kombinerat med dessa importer. Av registreringsstatistik att döma är rasen för tillfället (2007) redan den 9:e mest populära hunden i svenska folkhem.
En interrim styrelse bildades den 20 oktober 2002 och i och med det var snart bildandet av Jack Russell Klubben ett faktum. Den 1 mars 2003 fick klubben officiell status.

Copyright Jack Russell Klubben